8

Fotomüsabiqə- seçimlər

  YEKUN Müsabiqəyə göndərilən şəkillərdən  44 və 21 nömrəli şəkil 3-cü yeri paylaşıblar. ______________________________________________________________________________________________________________ Qızıl Nisbət fotomüsabiqə üçün göndərilən şəkillərin bir çoxunun müsabiqənin şərtlərinə aidiyyatı olmadığını görürsünüz. Bu şəkillərin içərisindən bir neçəsi yararlı sayılabiləcək haldadır. Yerlərə layiq olan şəkilləri seçməsi üçün bir çox fotoqraf dostlarıma göndərdim. Ama ümumi olaraq bəyənilən şəkillər bunlardır: Secimlər bu şəkillər…